VýzvaOdkazy
na spřátelené
weby  Hosana 1, „modrá”

Noty ke zpěvníku hosana si stáhněte ZDE nebo ZDE

přehraj písně č. 1-50, 51-100, 101-150,
číslo písněNázevstranaodkazpoznámka
001Abba Otče9Přehrát
002Adventní II.10Přehrát
003Aleluja11
004Aleluja, pán vstal12
005Aleluja, sláva Bohu13
006Anežka14
007Apoštolská16Přehrát
008Ať jde Mojžíš17
009Ať se ti koří celá země18
010Ave crux18Přehrát
011Ave Maria19Přehrát
012Ave Maria20Patrícia Janečková
013Ave Mariapoli22Přehrát
014Až jednou24
015Až se čas naplní25
016Až na kříž26Přehrát
017Až zazní hlas zvonů28Přehrát
018Betléme31Přehrát
019Bárka32Přehrát
020Beránci34
021Bojujte dál36Přehrát
022Betlémská hvězda38Přehrát
38Přehrát
023Bože otče na nebi39Přehrát
024Boží láska40Přehrát
025Boží radost jak řeka41Přehrát
026Boží synové42
027Broučkova ukolébavka44Přehrát
028Buď Bohu chvála45Přehrát
029Buď chválen46
030Buď vůle Tvá47
031Bůh je můj pán48
032Byl jsi tam50Přehrát
033Čeho se bát51
034Červíčku Jákobův52Přehrát
035Čistá jak studánka54Přehrát
036Čtyři adventní svíce55Přehrát
037Dám vám nové přikázání56Přehrát
038Daniel58
039Dej mi duše60Přehrát
040Dar ducha61
041Dej mi pane62Přehrát
042Den jak den64Přehrát
043Dík66
044Díky68
045Díky Betlémské69
046Díky postní70
047Díky vánoční71Přehrát
048Díky večerní72
049Dnes jdu k tobě Pane můj73Přehrát
050Divné to věci74Přehrát
051Do stínu křídel76Přehrát
052Dobrou zprávu hlásej77Přehrát
053Dominik78PřehrátPouze melodie
054Dominik Savio80
055Duch a nevěsta81Přehrát
056Duše má velebí Pána82Přehrát
057Džbán84
058Effatha85jiná než v Koinonii
059Ejhle hospodin přijde86Přehrátjiná než v Kancionálu
060Elias88
061Emauzy90
062Exodus92
063Factus est dominus93
064Haleluja zpívej94
065Hle stojím u dveří96
066Hosana97Přehrát
067Houdajdůhou98
068Chceme Ti zazpívat100Přehrát
069Chléb102
070Chvalte andělé103
071Chvalozpěv104
072Chvalte služebníci106Přehrát
073Já, Pane, v tobě107
074Jak dobré107
075Jan Křtitel108Přehrát
076Jakápak to zvěst110Přehrát
077Jednou budem dál111Přehrát
078Je čas se rozhodnout112
079Je stále přítomná113Přehrát
080Jen víru měj114
081Jezu115
082Ježíš je cesta116
083Ježíš je můj Pán117
084Ježíš, můj Pán118
085Ježíš Kristus, Pán a Král119
Ježíš Kristus, Pán a Král120
086Ježíš nejkrásnější121Přehrát
087Ježíš žije122Přehrátod 5:00
088Jsi krásná, nebes královno123Přehrát
089Jozue124Přehrát
090Jsem všechno, co nemáš126Přehrát
091K Pánu teď důvěru mám128Přehrát
092Jsme děti Tvé130Přehrát
093Kalich Pána131Přehrát
094Kam to, lidi, pospícháte?134Přehrát
095Kampak to spěcháte135Přehrát
096Kanaán136Přehrát
Myslete na Kanaán137Přehrát
097Kdo mě z pout138Přehrát
098Kdo stvořil139Přehrátod 1:55
099Kdyby nás Bůh neměl rád140
100Kdyby nebylo Pána141
101Když se dívám ke hvězdám142Přehrát
102Kéž na tvou přímluvu144Přehrát
103Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste145
104Klečím146Přehrát
105Koho včelky chválí147Přehrát
106Koráb148
107Království a Král150
108Království své dá on chudým152Přehrát
109Krev mučedníků154
110Kříž156Přehrát
111Kříž je znakom spásy158Přehrát
112Kudy mám jít159Přehrát
113Kříž k nebi tam ční160Přehrát
114Kumbaja162PřehrátPouze melodie
115Kytice163
116Láska Kristova164Přehrát
117Lásky však kdybych neměl165
118Litanie loretánské166
119Laudato sii168Přehrát
120Lodate Maria169PřehrátPouze melodie
121Litanie k matce Boží170
122Madona172Přehrát
123Magnificat popelka Nazaretská174Přehrát
124Mám velikou radost176
125Magnificat178
126Má sílo179Přehrát
127Má víra180Přehrát
128Máj181
129Maran atha182
130Maria bez nápadných divů183Přehrát
131Maria184Přehrát
132Maria přítelkyně186Přehrát
133Marnotratný syn188Přehrát
134Matka církve190
135Matka lásky192
136Maria má dítě194Přehrát
137Mé dlaně zvednuté195Přehrát
138Mezi hvězdami196Přehrát
139Michael198
140Miluj200Přehrát
141Měl bych mít bílou hůl202Přehrát
142Mír na zemi daruj nám!203Přehrát
143Moc předivná204Přehrátod 2:25
144Modlitba sv. Tomáše Mora206Přehrát
145Můj Pán všechny svolá207Přehrát
146Mojžíš208
147Muž moudrý210Přehrát
Přehrát
148Můžeš mít radost212Přehrát
149Na cestu s námi214Přehrát
150Na kolenou216Přehrát
151Na svět přišel Spasitel217
152Na svět přišla láska218Přehrát
153Náhle se ozval220Přehrát
154Naplň Pane221
155Na všech cestách222
156Naplňuj mne Duchem svým224Přehrát
157Náruč225
158Nastal čas226Přehrát
159Nastalo jitro228Přehrát
160Nebeští kavalérové229Přehrát
161Nebe a země zazpívejte230
162Nedej se zmást232
163Nedělní chvalozpěv236Přehrát
164Neseme na stůl237Přehrát
165Nestarejte se příliš238
166Nic bez Pána241
167Nový člověk242
168Ó Pane, zhasíná den243Přehrát
169Obětovat znamená244
170Oculi omnium245
171Odpusť246
172Oltář obětní247
173On je králů Král248tahle píseň někde je
174Osvoboď nás pravdou249Přehrát
175Oslavujme Hospodina250Přehrát
176Otevřme Písmo252Přehrát
177Pamatuj253
178Otevřete brány Vykupiteli254Přehrát
179Pampelišky256Přehrát
180Pán volá, poslouchej!257Přehrát
181Pane, tys učitel a přítel258Přehrát
182Pán vstal260
183Pane Bože, Otče náš262
184Pane, tobě chci zpívati263
185Pane, ty víš všechno264
186Píseň ke křtu265Přehrát
187Píseň k sv. Josefu268
188Píseň o samaritánovi271
189Píseň o smíření272
190Píseň pro Anežku275
191Píseň odevzdanosti278Přehrát
192Píseň sv. Františka280Přehrát
193Písničku ti zazpívám282Přehrát
194Pod tvým křížem283Přehrát
195Podepírá284
196Pojď ke mně blíž286Přehrát
197Pokání287Přehrát
198Pomoz mi, můj Pane288Přehrát
199Poslal Bůh anděla289Přehrát
200Požehnaný jsi, Bože290Přehrát
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

Administrátor webu: zpevnicek.eu@gmail.com - Aktualizace 25.1.2020